Skip to footerSkip to content

22 jun. 2021

Verdiepingscursus Gemeentefinanciën - BBV

Virtueel
Training
09.00 - 16.00
Overheid

Gedegen kennis, inzicht en uitvoering van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) blijft een must voor elke financial en controller die werkzaam is bij de lokale overheid. In deze cursus zullen deze en de meer complexere BBV-onderdelen worden toegelicht en behandeld. In de loop der jaren zijn er echter de nodige notities en aanbevelingen gekomen op het BBV. Ook deze komen in de cursus uitvoerig aan bod.  

Programma

 • Balans en toelichting

 • Resultaatbestemming

 • Balanswaardering

 • Grondbeleid en grondexploitatie

 • Onderhoud kapitaalgoederen

 • Notities o.a.:

 • Riolering

 • Grondexploitatie

 • Gebeurtenissen na balansdatum

 • BBV en IPSAS

 • Verordeningen

 • Budgettering, incl. het vervaardigen van beleidsmatige begrotingswijzigingen

 • Ombuigingen, bezuinigingen en heroverwegingen

 • Doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid

 • Risico’s, weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen

 • Gemeenschappelijke regelingen

 • Nieuwe ontwikkelingen en actualiteiten

Workshop

Voorkennis: ruime werkervaring met het BBV. Heb jij nog weinig kennis en ervaring met het BBV, kies dan voor de training “Basiscursus gemeentefinanciën - BBV”.

Aanmelden

Is dit helemaal jouw training?

Aanmelden

Niets gevonden?Praat verder

Wil je graag een specifieke training volgen, maar zit deze niet in het aanbod? Neem gerust contact op en wij bespreken met jou de mogelijkheden.
Neem contact op