Skip to footerSkip to content

22 jun. 2021

Verdiepingscursus Gemeentefinanciën - BBV

Virtueel
Training
09.00 - 16.00
Overheid

Gedegen kennis, inzicht en uitvoering van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) blijft een must voor elke financial en controller die werkzaam is bij de lokale overheid. In deze cursus zullen deze en de meer complexere BBV-onderdelen worden toegelicht en behandeld. In de loop der jaren zijn er echter de nodige notities en aanbevelingen gekomen op het BBV. Ook deze komen in de cursus uitvoerig aan bod.  

Programma

  Balans en toelichting

  Resultaatbestemming

  Balanswaardering

  Grondbeleid en grondexploitatie

  Onderhoud kapitaalgoederen

  Notities o.a.:

  Riolering

  Grondexploitatie

  Gebeurtenissen na balansdatum

  BBV en IPSAS

  Verordeningen

  Budgettering, incl. het vervaardigen van beleidsmatige begrotingswijzigingen

  Ombuigingen, bezuinigingen en heroverwegingen

  Doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid

  Risico’s, weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen

  Gemeenschappelijke regelingen

  Nieuwe ontwikkelingen en actualiteiten

Workshop

Voorkennis: ruime werkervaring met het BBV. Heb jij nog weinig kennis en ervaring met het BBV, kies dan voor de training “Basiscursus gemeentefinanciën - BBV”.

Aanmelden

Is dit helemaal jouw training?

Aanmelden

Niets gevonden?Praat verder

Wil je graag een specifieke training volgen, maar zit deze niet in het aanbod? Neem gerust contact op en wij bespreken met jou de mogelijkheden.