Skip to footerSkip to content

10 jun. 2021

Verdieping Algemene Wet Bestuursrecht

Virtueel
Training
09.00 - 16.00
Overheid

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) is al 25 jaar het algemeen - juridische richtsnoer voor de meeste medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen. Om de paar jaar wordt de Awb uitgebreid met nieuwe onderwerpen. Dagelijks verschijnen uitspraken van de bestuursrechters die een nieuw licht op de interpretatie van de Awb werpen.

Programma

In deze cursus is er veel ruimte voor vragen van deelnemers en behandeling van praktijkcases. Daarnaast komen de volgende onderwerpen, met verwijzing naar jurisprudentie, aan de orde:

  Nieuwe jurisprudentie over het begrip bestuursorgaan

  Ontwikkelingen op het begrip belanghebbende

  Het besluitbegrip met aandacht voor verschillende conclusies

  Het sociaal domein en de Awb

  Ontwikkelingen met betrekking tot digitalisering

  De bekendmaking van besluiten

  Het buiten behandeling stellen van een aanvraag

  De herhaalde aanvraag

  Beslistermijnen

  Beleidsregels

  Handhaving, de lasten en de boete

  Onrechtmatig verkregen bewijs en de gevolgen daarvan voor het besluit

  De werking van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur

  De formele vereisten voor bezwaar en beroep

  Het relativiteitsvereiste met correctie

  De, meer dan voorheen, indringende wijze van toetsing door de bestuursrechter

  Ontwikkelingen binnen de rechtspraak, zoals de invoering van een zittingsagenda, de invoering van een grote kamer enz.

Workshop

Voor wie Vakgebied Ruimtelijk & Bestuurlijk Domein: O.a. Juridisch medewerkers/juristen, juridisch controllers en -beleidsmedewerkers, secretarissen commissie bezwaarschriften. Je hebt al 1 tot 2 jaar werkervaring met de AWB en je wilt graag op de hoogte zijn van recente ontwikkelingen.

Aanmelden

Is dit helemaal jouw training?

Aanmelden

Niets gevonden?Praat verder

Wil je graag een specifieke training volgen, maar zit deze niet in het aanbod? Neem gerust contact op en wij bespreken met jou de mogelijkheden.