Skip to footerSkip to content
Mijn Maandag
  Menu
  Naar Evenementen

  31 jul. 2022

  Rioolheffing

  Virtueel
  Training
  10:00 - 17:00
  Overheid

  Deze training vindt plaats bij voldoende deelname op een nader te bepalen datum. Als jij je voor deze training aanmeldt, zetten wij jouw deelname in optie. Je wordt dan geïnformeerd, zodra de definitieve datum bekend is. Wij nodigen jou dan als eerste uit om je in te schrijven.

  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de afvoer van het hemelwater, de afvoer van huishoudelijk afvalwater, de rioleringszorg en de aanpak van problemen die verband houden met de grondwaterstand. Door deze rioleringstaak, hemelwatertaak en grondwatertaak moeten gemeenten collectieve maatregelen treffen waar iedereen direct of indirect baat bij heeft. De kosten die in het kader van deze verantwoordelijkheden worden gemaakt, kunnen verhaald worden via (een) rioolheffing(en). Daarnaast kan de rioolheffing als instrument ingezet worden in het kader van bezuinigingen.

  Inhoud

  Tijdens deze dag behandelen we de fiscaal-juridische aspecten en de ervaringen met de rioolheffing. Naast deze fiscaal-juridische aspecten zullen ook financiële zaken - die verband houden met het kostenverhaal en kostentoerekening - aan de orde komen, zoals de vorming en verwerking van (spaar)voorzieningen en reserves en de toerekening van BTW. Daarnaast komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

  • welke kosten zijn verhaalbaar via rioolheffing?

  • 1 of 2 twee rioolheffingen?

  • welke percelen zijn belastbaar en zijn er risico’s bij het opnemen van bepaalde vrijstellingen

  • moet er onderscheid gemaakt worden in percelen die alleen hemelwater afvoeren en percelen die ook afvalwater afvoeren?

  • de mogelijkheid om het belastbare feit te verruimen, zodat alle percelen in de rioolheffing worden betrokken

  • de objectafbakening en het mogelijkheid om gebruik te maken van de WOZ-objectafbakening

  • wat is een rechtvaardige lastenverdeling

  • de problematiek m.b.t. de bezwaarschriften die namens woningcorporaties worden ingediend;

  • het Wetsvoorstel “Veldman” en invloed van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW);

  • de wijzigingen in de toerekening van de kosten (bijvoorbeeld rente) aan de rioolheffing, die het gevolg zijn van de vernieuwing van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);

  • hoe om te gaan met voorzieningen en reserves;

  • BTW-aspecten;

  • actuele jurisprudentie

  Aanmelden

  Is dit helemaal jouw training?

  Aanmelden

  Niets gevonden?Praat verder

  Wil je graag een specifieke training volgen, maar zit deze niet in het aanbod? Neem gerust contact op en wij bespreken met jou de mogelijkheden.
  Neem contact op

  Contact
  Opdrachtgevers
  Alle vacatures
  Sitemap
  Disclaimer
  Cookieverklaring
  Privacybeleid
  Anti discriminatie-statement