Skip to footerSkip to content

23 jun. 2021

Praktijktraining Bestemmingsplannen (2-daagse) (extra editie)

Virtueel
Training
09.00 - 16.00
Overheid

Het bestemmingsplan is één van de belangrijkste ruimtelijke instrumenten van de gemeente. In het bestemmingplan wordt het ruimtelijk kader vastgelegd voor bouwen- en gebruiken van de grond. Als jij in je dagelijkse werkzaamheden te maken hebt met het (opstellen) van bestemmingsplannen en ruimtelijk procedures is kennis van het plan en de uitleg ervan een must.  

Programma

Inhoud dag 1:

  Rijks-, provinciaal en gemeentelijk planologisch beleid en de onderlinge samenhang

  Relevante wet- en regelgeving waaronder de Wet ruimtelijke ordening

  Bestemmingsplannen en beheersverordening incl. digitale verplichtingen

  Flexibiliteit

  Dubbel bestemmen

  Branchering

  Afwijken, uitwerken en wijzigen

  Partiële herziening etc.

  Goede ruimtelijke ordening

  Praktijkvoorbeelden en casuïstiek

  Inhoud dag 2:

  Vergunningen, afwijkingen en coördinatie

  Planschade en risicoanalyse

  Raakvlakken met andere beleidsterreinen

  Actuele ontwikkelingen en jurisprudentie

  Praktijkvoorbeelden en casuïstiek

Workshop

Deze training gaat niet in op alle ins en outs van het digitaliseren van bestemmingsplannen. Het gaat meer om het proces van het tot stand komen van een bestemmingsplan en alle inhoudelijke aspecten die er bij komen. Let op: dit is een tweedaagse training Dag 1: 23 juni 2021 Dag 2: 7 juli 2021

Resultaten

Je weet alles over de totstandkoming van bestemmingsplannen en kunt de daarbij behorende procedures toepassen. Daarnaast bent je op de hoogte van de bijbehorende wetgeving.

Aanmelden

Is dit helemaal jouw training?

Aanmelden

Niets gevonden?Praat verder

Wil je graag een specifieke training volgen, maar zit deze niet in het aanbod? Neem gerust contact op en wij bespreken met jou de mogelijkheden.