Skip to footerSkip to content

3 sep. 2021

Overheidsaansprakelijkheid

Assen
Training
10:00 - 17:00
Overheid

De overheid wordt steeds vaker aansprakelijk gesteld voor schade die het gevolg is van haar handelen. Dit handelen heeft allerlei verschillende verschijningsvormen, zoals onrechtmatige besluitvorming, onjuiste informatieverstrekking of het niet nakomen van toezeggingen. Ook het nalaten om handhavend op te treden tegen overtredingen, of het nalaten om een weg deugdelijk te onderhouden, kan leiden tot overheidsaansprakelijkheid. Voor de aansprakelijkheid van de overheid gelden andere regels dan voor ‘gewone’ bedrijven of burgers. Mede hierdoor is overheidsaansprakelijkheid een complex rechtsgebied, dat bovendien constant in ontwikkeling is.

Voor wie

Gemeentejuristen, overheidsjuristen, ambtenaren.

Inhoud

Inleiding

  Bevoegdheid en ontvankelijkheid bij de burgerlijke rechter

  De verzoekschriftprocedure van Titel 8.4 Awb bij de bestuursrechter

Besluitenaansprakelijkheid

  Formele rechtskracht en uitzonderingen daarop

  Onrechtmatige besluitvorming en toerekening

  Relativiteit

  Causaal verband, schade en eigen schuld

Diversen

  Onjuiste informatieverstrekking, toezeggingen en andere onrechtmatige uitlatingen

  Opstalaansprakelijkheid, o.a. wegbeheerdersaansprakelijkheid

  Toezichthoudersaansprakelijkheid

Resultaat

Heb je in de praktijk te maken met mogelijk onrechtmatige overheidsbesluiten en wil je weten wanneer de overheid aansprakelijk is uit onrechtmatige daad? Volg dan deze praktische cursus. Na afloop heb je inzicht in de complexe materie van het materiële overheidsaansprakelijkheidsrecht en in de procedurele aspecten van procederen voor de bestuursrechter en de burgerlijke rechter over de onrechtmatige overheidsdaad.

Aanmelden

Is dit helemaal jouw training?

Aanmelden

Niets gevonden?Praat verder

Wil je graag een specifieke training volgen, maar zit deze niet in het aanbod? Neem gerust contact op en wij bespreken met jou de mogelijkheden.