Skip to footerSkip to content
Vol

7 sep. 2021

Gemeentelijk woonbeleid (meerdaagse)

Virtueel
Training
9:30 - 12:30
Overheid

Leefbaarheid in wijken, krimp, toenemende vergrijzing, woonwensen van inwoners met een migratieachtergrond, ouderen en starters, de afgenomen woningproductie en onbetaalbare woningen. Allemaal lastige onderwerpen waar geen panklare oplossingen voor zijn.

De wensen zijn talrijk, de mogelijkheden vaak niet. Daarnaast vraagt de Herzieningswet van gemeenten dat zij actief nadenken over woonambities en de wijze waarop corporaties hieraan kunnen bijdragen. Hoe ga je daar als (beleids)medewerker of bestuurder mee om? Deze training biedt het antwoord. In zes dagdelen leer je welke instrumenten de gemeente heeft om oplossingen te vinden in woonbeleid. Ook verdiep je je in de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van woonbeleid.

Voor wie

Je bent (beleids)medewerker bij een gemeente, corporatie of zorginstelling en werkt aan het realiseren en implementeren van het lokaal woonbeleid. Je wilt graag meer weten over de laatste ontwikkelingen rond de woningmarkt.

Inhoud

  Woningwet 2015

  Ruimtelijke ontwikkeling en opbouw van Nederland

  Ontwikkelingen en opvattingen in het woonbeleid

  Samenhang van relevante wetten

  Toelichting op Huisvestingswet, Woningwet, Wro en Bro, Omgevingswet en Ladder voor duurzame verstedelijking

  Cijfers, trends en mechanismen op de woningmarkt

  Methoden van woningmarktonderzoek

  Verschillende prognoses en woningmarktmodellen

  Stappenplan voor een woonvisie

  Uitwerking van thema’s in de woonvisie

  Gemeentelijk instrumentarium

  Instrumentarium huur- en koopwoningen

  Inzicht in corporatiefinanciën en hun bijdrage

  Hoe en waarom van prestatieafspraken

  Effecten op de woningmarkt

  Instrumenten voor langer zelfstandig wonen

  Relaties wonen, krimp, leefbaarheid

  Duurzaamheid en de woningmarkt

Resultaten

Na afloop van deze training kun je het woonbeleid regisseren, sturen en beïnvloeden. Ook kun je omgevingsanalyses maken en pas je verschillende sturingsinstrumenten toe. Na afloop van de training ontvang je het certificaat van deelname ‘Gemeentelijk Woonbeleid’ van Bestuursacademie Nederland.

Meerdaagse

Let op: deze training bestaat uit 6 bijeenkomsten van één dagdeel van 9:30 tot 12:30 uur op 7, 8, 14, 15, 27 en 28 september 2021.

Helaas is deze training al vol.

Niets gevonden?Praat verder

Wil je graag een specifieke training volgen, maar zit deze niet in het aanbod? Neem gerust contact op en wij bespreken met jou de mogelijkheden.