Skip to footerSkip to content
Mijn Maandag
  Menu
  Naar Evenementen

  31 jul. 2022

  Erfgoed in de Omgevingswet

  Virtueel
  Training
  9:30 - 16:30
  Overheid

  Deze training vindt plaats bij voldoende deelname op een nader te bepalen datum. Als jij je voor deze training aanmeldt, zetten wij jouw deelname in optie. Je wordt dan geïnformeerd, zodra de definitieve datum bekend is. Wij nodigen jou dan als eerste uit om je in te schrijven.

  Voor het onroerend cultureel erfgoed en het landschap is de Omgevingswet van grote betekenis. Het deel van de Monumentenwet 1988, dat direct raakt aan de fysieke leefomgeving, gaat op in de Omgevingswet. Andere zaken die betrekking hebben op monumenten, zoals de aanwijzing van nieuwe rijksmonumenten, zijn in 2016 opgegaan in de Erfgoedwet. De Erfgoedwet voorziet ook in het overgangsrecht, zodat artikelen uit de Monumentenwet tussen 2016 en 2018 niet komen te vervallen.

  Voor wie

  Deze cursus is geschikt voor professionals die zich bezighouden met het erfgoed en de monumenten in een gemeente (en omgevingsdienst). Dit zijn vergunningverleners, handhavers, beleidsmedewerkers, stedenbouwkundigen, cultuurhistorische adviseurs en juristen.

  Inhoud

  • Introductie: Erfgoedwet en Omgevingswet: wat verandert er ten opzichte van de situatie van voor 2016

  • Cultuurhistorie in de Omgevingsvisie

  • Het integrale werken: samenwerking tussen ruimtelijke ordening en de erfgoedsector

  • Andere rol en houding erfgoedprofessional

  • Bescherming van cultuurlandschappen, beschermde gezichten en landschapsstructuren in de Omgevingswet

  • Omgang met beschermde monumenten onder de Omgevingswet en mogelijkheden voor herbestemming en behoud

  • Invulling erfgoed en monumenten in Omgevingsvisie en Omgevingsplan

  • Burgerparticipatie: het betrekken van initiatiefnemers, omwonenden en andere belangstellenden bij erfgoed.

  In verschillende workshops ga je aan de slag met enkele complexe praktijkcases waar archeologie, cultuurlandschap, bovengrondse monumenten en herbestemming aan bod komen. Het gaat om workshops over de omgevingsvisie, het proces en het omgevingsplan. Onderzocht wordt welke aanpak past binnen de grondslagen van de Omgevingswet en welke kansen en bedreigingen daar uit voortkomen.

  Resultaten

  Na deze cursusdag ken je de:

  • Voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie

  • Kansen en bedreigingen van het nieuwe systeem

  • Ideeën over hoe je de nieuwe regelgeving kunt toepassen in de praktijk

  Aanmelden

  Is dit helemaal jouw training?

  Aanmelden

  Niets gevonden?Praat verder

  Wil je graag een specifieke training volgen, maar zit deze niet in het aanbod? Neem gerust contact op en wij bespreken met jou de mogelijkheden.
  Neem contact op

  Contact
  Opdrachtgevers
  Alle vacatures
  Sitemap
  Disclaimer
  Cookieverklaring
  Privacybeleid
  Anti discriminatie-statement