Skip to footerSkip to content

13 sep. 2021

Een Brug tussen Culturen

Nieuwegein
Training
10:00 - 17:00
Overheid en zorg

Door het volgen van deze training worden kennis en vaardigheden op het gebied van intercultureel vakmanschap vergroot, door middel van interactieve speltechnieken, theorie en praktijkvoorbeelden. De cursist is zich bewust van de culturele aspecten en denkwijze van de migrant. Hierdoor lukt het beter om bij de cliënt en het cliëntsysteem aan te sluiten en de regie in samenspraak met de cliënt en het cliëntsysteem te voeren.

Het doel van de training is bewustwording en het krijgen van inzicht in de verschillende culturele achtergronden van de migrant. Daarbij wordt tevens gekeken vanuit de eigen culturele achtergrond van de cursist (wederzijdse integratie).

Voor wie

De training Een Brug tussen Culturen is bedoeld voor hulpverleners, die meer willen leren over intercultureel vakmanschap.

Inhoud

De methode die in de training wordt gehanteerd is gebaseerd op intercultureel vakmanschap. Uitgangspunt hierbij is dat de cursist in staat is op een interculturele sensitieve wijze aansluiting te vinden bij de doelgroep.

Resultaten

    Je bent op de hoogte van het psychosociaal functioneren van de migrant;

    Je hebt kennis van de culturele verschillen;

    Je hebt geleerd om cultureel sensitief aan te sluiten, waardoor je de jeugdige en het gezin kan ondersteunen, motiveren en leren integreren;

    Je kan een brug slaan tussen de Nederlandse cultuur en de cultuur van herkomst van de migrant, waardoor eventuele misverstanden en miscommunicatie opgeheven kunnen worden vanuit begrip voor elkaars culturele aspecten en spelregels.

Je bent je bewust van de culturele verschillen. Je hebt geleerd om vanuit het oogpunt van de migrant te kijken, maar ook om in de spiegel te kijken naar het handelen vanuit de eigen cultuur. Hierdoor zal je in contact met andere disciplines de kennis en kunde, gerelateerd aan de culturele verschillen, kunnen overdragen. Dat is dus een mooie bijvangst!

Aanmelden

Is dit helemaal jouw training?

Aanmelden

Niets gevonden?Praat verder

Wil je graag een specifieke training volgen, maar zit deze niet in het aanbod? Neem gerust contact op en wij bespreken met jou de mogelijkheden.