Skip to footerSkip to content

6 sep. 2021

Basiscursus energietransitie (3-daagse)

Assen
Training
10:00 - 17:00
Overheid

Wij staan voor de uitdaging om de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te brengen om uiteindelijk klimaatneutraal te worden. Momenteel wordt hard gewerkt aan de Regionale Energie Strategieën (RES), om de nationale afspraken om te zetten in regionale warmteplannen, energie- infrastructuurplannen en de opgave voor hernieuwbare energie opwekking. 

Dit is een uitdaging, zeker gezien het korte tijdspad.

  Hoe kan deze uitdaging worden ingevuld?

  Welke keuzes zijn er om de genoemde 35 TWh aan duurzame energie per jaar op te wekken?

  Welke technische randvoorwaarden gelden daarvoor?

  En wat betekenen die weer beleidsmatig?

Deze cursus behandelt de technische randvoorwaarden voor de RES. Want pas als je zicht hebt op de technische randvoorwaarden, wat er kan, kun je beleidsmatig de juiste en gefundeerde keuzes maken.

Voor wie

Deze opleiding is bestemd voor iedereen die op gemeentelijk niveau betrokken is bij de energietransitie, zoals gemeentelijke en provinciale beleidsmedewerkers, waterschappers en woningcorporaties.

dag 2 op 13-9, dag 3 op 27-9

Resultaten

Deze opleiding neemt je in 3 dagen in vogelvlucht mee door de technische oplossingen voor het opwekken van duurzame energie, met al hun (on)mogelijkheden en (in)directe effecten. Uiteraard kan dat alleen met begrip voor de alomvattende kaders, die dan ook als eerste aan bod komen.

Op een toegankelijke manier worden de verschillende onderdelen behandeld. Daarbij zal, door de interactieve aanpak van de sprekers, veel aandacht voor de specifieke situaties van jou en de andere deelnemers zijn.

Inhoud van de training

  Module 1: Het kader

  Module 2: WarmteKoude Opslag (WKO) en warmtebron

  Module 3: Windenergie

  Module 4: Zonne-energie

Aanmelden

Is dit helemaal jouw training?

Aanmelden

Niets gevonden?Praat verder

Wil je graag een specifieke training volgen, maar zit deze niet in het aanbod? Neem gerust contact op en wij bespreken met jou de mogelijkheden.