Skip to footerSkip to content
Mijn Maandag
  Menu
  Naar Evenementen

  31 jul. 2022

  Actualiteiten vergunningvrij bouwen

  Virtueel
  Training
  10:00 - 17:00
  Overheid

  Deze training vindt plaats bij voldoende deelname op een nader te bepalen datum. Als jij je voor deze training aanmeldt, zetten wij jouw deelname in optie. Je wordt vervolgens geïnformeerd, zodra de definitieve datum bekend is. Wij nodigen jou dan als eerste uit om je in te schrijven.

  Op 1 november 2014 en op 8 september 2015, is een aantal wijzigingen in de regeling voor het vergunningvrije bouwen doorgevoerd. Het Besluit omgevingsrecht (Bor), bijlage II, is daarmee op een groot aantal punten gewijzigd. Maar ook na invoering van deze wijzigingen blijft een aantal rechtelijk uitspraken van belang voor het toepassen van de regels voor het vergunningvrije bouwen. Tijdens deze eendaagse cursusdag krijg je inzicht in de gevolgen van deze wijzigingen voor jouw dagelijkse praktijk. Je krijgt onder andere uitgelegd in welke gevallen wel en welke niet het hoofdgebouw aan de achterzijde met 4 meter mag worden uitgebreid. Naast vergunningvrij bouwen besteden we aandacht aan de overige wijzigingen die per 1 november 2014 en 8 september 2015 zijn ingegaan, zoals het verruimen van de mogelijkheden om via een reguliere procedure af te wijken van geldende bestemmingsplannen, de zogenaamde ‘kruimellijst’.

  Inhoud

  • Aanleiding en doel van het vergunningvrije bouwen,

  • Wettelijke grondslag van het vergunningvrije bouwen,

  • Duiding begrippen als erf, achtererf en bijbehorend bouwwerk,

  • Wat mag nu vergunningvrij worden gebouwd?

  • Wat is de invloed van jurisprudentie op het vergunningvrije bouwen,

  • In hoeverre beïnvloedt het geldende bestemmingsplan de vergunningvrije mogelijkheden,

  • En omgekeerd: in hoeverre beïnvloeden de vergunningvrije mogelijkheden het bestemmingsplan,

  • Welke ontwikkelingen in het vergunningvrije bouwen komen er aan,

  • Waar vinden vereenvoudigingen plaats doordat zaken onder de reguliere in plaats van de uitgebreide Wabo-procedure worden/zijn gebracht?

  Voor wie

  • Medewerkers van gemeenten en provincies die te maken hebben met de omgevingsvergunning, van front-office tot vergunningverlening van beleid tot juridisch advies, maar ook voor secretarissen van bezwaarschriftencommissies en bestemmingsplanmakers;

  • Medewerkers van architectenbureaus, ingenieursbureaus en adviesbureaus, die te maken hebben met bouwprojecten en het aanvragen van omgevingsvergunningen;

  • Projectontwikkelaars en (juridische) adviseurs van woningcorporaties en ontwikkelende aannemers.

  Aanmelden

  Is dit helemaal jouw training?

  Aanmelden

  Niets gevonden?Praat verder

  Wil je graag een specifieke training volgen, maar zit deze niet in het aanbod? Neem gerust contact op en wij bespreken met jou de mogelijkheden.
  Neem contact op

  Contact
  Opdrachtgevers
  Alle vacatures
  Sitemap
  Disclaimer
  Cookieverklaring
  Privacybeleid
  Anti discriminatie-statement