Skip to footerSkip to content

11 jun. 2021

Actualiteiten Omgevingsrecht

Virtueel
Training
09.00 - 16.00
Overheid

Het ruimtelijk bestuursrecht is voortdurend in beweging. De Wabo is inmiddels een paar jaar van kracht. Maar ook de Wro, de wet VTH en de komende Omgevingswet zijn zeer belangrijke ontwikkelingen. Voor medewerkers die in hun dagelijkse praktijk te maken hebben met het omgevingsrecht en de uitvoering ervan is het daarom van belang om op de hoogte te blijven van de meest actuele ontwikkelingen.

Programma

  De Omgevingswet: inhoud en de te verwachten gevolgen voor (vooral) de gemeenten en omgevingsdiensten;

  De Wet- en Verordening VTH, met wijziging van de Wabo;

  De Landelijke handhavingsstrategie;

  De gewijzigde Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

  Het gewijzigde Besluit omgevingsrecht en de relatie met jouw planologisch (kruimel)beleid;

  Actualiteiten op basis van jurisprudentie.

  Levendig, actueel, inspirerend en gerelateerd aan praktijksituaties, die in vrijwel alle gemeenten aan de orde zijn.

Workshop

Voor wie: De cursus is niet alleen geschikt als je werkt bij een gemeente. Ook als je werkt bij een omgevingsdienst is brede kennis van het omgevingsrecht belangrijk. Op deze dag passeren de Omgevingswet, de Landelijke handhavingsstrategie en alle laatste ontwikkelingen binnen de Wabo, Bor en Mor de revue. Op basis van wetstechnische nieuwtjes, maar ook gebaseerd op de inmiddels talrijke – en soms spraakmakende – jurisprudentie.

Aanmelden

Is dit helemaal jouw training?

Aanmelden

Niets gevonden?Praat verder

Wil je graag een specifieke training volgen, maar zit deze niet in het aanbod? Neem gerust contact op en wij bespreken met jou de mogelijkheden.