Skip to footerSkip to content

10 sep. 2021

Aan de slag met de WABO: 2-daagse beginnerscursus

Virtueel
Training
10:00 - 17:00
Overheid

Tijdens beide trainingsdagen worden aan de hand van praktijkcasussen alle juridische aspecten van de WABO doorgenomen. Samen met collega’s zullen we zoeken naar een praktische invulling voor organisatorische, beleidsmatige of juridische vraagstukken. En we maken uiteraard ook een uitstapje naar de Omgevingswet. Aan het einde van de training ga jij naar huis met kennis die je direct in de dagelijkse praktijk kunt toepassen.

Inhoud

  Basisbegrippen en de doelstelling en achtergronden van de WABO, Bor en Mor;

  Werkingssfeer/reikwijdte;

  Indeling en definities;

  Vergunningsplicht en onlosmakelijkheid;

  Koppeling WABO en ruimtelijke ordening, Activiteitenbesluit, Gebruiksbesluit, BAG;

  Bevoegd gezag;

  Soorten aanvragen met bijbehorende vergunningprocedures;

  Toetsingscriteria;

  Toezicht en handhaving;

  Werkprocessen;

  en meer relevante thema’s.

Let op: dit is een tweedaagse cursus. Dag 1: 10 september 2021 Dag 2: 17 september 2021

Resultaten

  Je hebt inzicht in de werkprocessen van de WABO;

  Je weet hoe deze ontwikkelingen invloed hebben op andere omgevingswetgeving;

  Je weet de WABO toe te passen in je dagelijkse werkzaamheden.

Voorkennis en voorbereiding

Geschikt voor professionals die dagelijks met de WABO (gaan) werken, maar die de WABO nog onvoldoende beheersen. Voorbereiding: toegang tot (digitale) wetteksten betreffende de WABO.

Aanmelden

Is dit helemaal jouw training?

Aanmelden

Niets gevonden?Praat verder

Wil je graag een specifieke training volgen, maar zit deze niet in het aanbod? Neem gerust contact op en wij bespreken met jou de mogelijkheden.